Digital art

Zacząłem pracę z grafiką cyfrową studiując projektowanie graficzne. Grafika cyfrowa wypełnia przestrzeń twórczą i tworzy nowe narzędzie w kreacji. Prace często są inspirowane formami i ich użytecznością.
I started working on digital graphics while studying graphic design. Digital art complement the artistic tools related to creation. The works are often inspired by forms and their utility.