Form, space and Warsaw

Projekt dotyczy znaczeń ukrytych w otoczeniu. Początkowo miał to być projekt dotyczący architektury powojennej Warszawy, z czasem jednak ewoluował. Moją uwagę przykuły wątki tożsamościowe. Eksplorując przestrzeń miejską, dostrzegłem wiele manifestów, związanych z dzisiejszym neokapitalizmem, nacjonalizmem oraz indywidualnych zachowań społecznych, powiązanych z manifestacją jednostki. Razem tworzą przestrzeń ukrytych symboli, które chciałbym przedstawić w formie neoeskpresjonizmu.
Project is about the meaning of our surrounding. Initially it was supposed to be an architectural project, but has evolved over time. My attention was drawn to identity threads. While exploring urban space, I discovered the field of many manifestos. Inter alia of today’s progressive capitalism, nationalism and various social threads. Together they create a space of hidden symbols. The symbols I would like to explore and present in the form of a modern expressionism.
Symbole narodowe to integralna część tożsamości Warszawy. Flaga to stały element miejskiego krajobrazu. W moim projekcie flaga przybiera wiele kształtów, czasami symbolizując rozpad polskiej tożsamości.
National themes are an important and integral part of Warsaw’s identity. The flag is an artifact which is part of the urban space. In my performance, the flag can take many forms. Sometimes it depicts the tearing down of polish identity.
Obecność reklam w przestrzeni publicznej jest na tyle wszechobecna, że pewne symbole stały się jej stałym elementem. Czasami w zestawieniu z przestrzenią tworzą surrealistyczne obrazy. Otoczenie staje się nieładem, przeładowanym znakami i plastikowymi symbolami.
The presence of marketing in urban space has got us used to each other so much, that we do not notice how much surrealism it creates. The environment usually becomes cluttered. What we see are simple, often plastic shapes.
Niebo to naturalna, niezmieniająca się część naszego otoczenia. Moje pejzaże wyglądają jakby zostały odarte z pewnej historii. Tworzą spokojną, minimalistyczną formę. Przestrzeń miejska obrazu zostaje niedopowiedziana, nie widoczna dla widza.
Sky is a natural, unchanging part of our urban environment. My landscapes look like they are taken out of some story. They remain calm in their form. The urban part at the bottom is unspoken, with its own history.