About my works

Damian Lisiewski to artysta oraz projektant graficzny mieszkający w Warszawie. Jego prace są głównie inspirowane ludźmi, z perspektywy indywidualności jednostki oraz kolektywu. Od zawsze przyglądał się ludziom i ich interakcjom w społeczeństwie. Wnikliwie przygląda się otoczeniu i stara się tworzyć wnioski zawarte w swoich pracach. W obrazach tworzy personalne refleksje dotyczące ewolucji jednostki i jej różnorodności. Jest przekonany o wielowymiarowości ludzkiej świadomości i jej ewolucji na poziomie świadomości siebie i otoczenia. 
Damian Lisiewski is a fine artist and graphic designer from Poland based in Warsaw. His works are inspired by people, from a perspective of individuals as well as social interactions and surroundings. In the series referring to the individual, he wanted to make personal reflections on the evolution of a unit and its ideas. The sphere of images of a man and his personal experiences will always be the reference point contained in his works. He is deeply convinced that people are distinct beings that can evolve to certain levels of consciousness of themselves and their surroundings.