Damian Lisiewski

Polish Modern Expressionism

About me

Pochodzę z robotniczej rodziny ze Śląska. W Katowicach pod okiem profesorów ASP studiowałem Grafikę. Mieszkam oraz tworzę w Warszawie. Malarstwo traktuję jako narzędzie dyskusji pomiędzy mną osobą w spektrum autyzmu (Asperger) a widzem. W sztuce opisuję swoje otoczenie szukając interesujących kształtów i wyrazistości. Łącząc różne style chciałbym przedstawić coś świeżego i oderwanego od dotychczasowych konwenansów. Wierzę w malarstwo nie udające sztuki cyfrowej i fotografii. Tworzę na granicy różnych stylów z dużą dozą mojego wewnętrznego indywidualizmu.

I come from a working-class family from Silesia. I studied Graphics under the supervision of professors of the Academy of Fine Arts in Katowice. I live and work in Warsaw. I treat painting as a tool for discussion between me, a person on the autism spectrum (Asperger’s) and the viewer. In art, I describe my surroundings, looking for interesting shapes and expressiveness. By combining different styles, I would like to present something fresh and detached from existing patterns. I believe in painting that does not pretend to be digital art and photography. I create on the border of various styles with a large dose of my inner individualism.